Blog > Komentarze do wpisu
List Trójmiejskiej Akcji Kobiecej do Premiera

 

Trójmiejska Akcja Kobieca wysłała list do Premiera Donalda Tuska. Domagamy się, aby państwo w sposób systemowy przeciwdziałało ekonomicznemu wykluczeniu kobiet. List został upubliczniony 28 lutego 2010 w Gdańsku na konferencji prasowej, zapowiadającej Solidarny Marsz Kobiet Trójmiasto 2010 z udziałem Henryki Krzywonos-Strycharskiej.

 

Nasze postulaty dotyczą takich problemów jak feminizacja ubóstwa, większe bezrobocie wśród kobiet, zwolnienia w czasie kryzysu, wymuszane samozatrudnienie, dyskryminacja na rynku pracy, niewystarczająca pomoc socjalna, brak polityki równościowej. Oto one:


1. Domagamy się szczegółowego zbadania zjawiska ubóstwa w Polsce z podziałem na płeć, jego przyczyn oraz stworzenia systemowych programów zaradczych i pomocowych.


2. Domagamy się realnych oraz nowoczesnych sposobów aktywizacji zawodowej kobiet, a także ochrony kobiet w wieku przedemerytalnym.


3. Domagamy się egzekwowania uregulowań prawnych przeciwdziałających wymuszonemu zakładaniu działalności gospodarczej na żądanie pracodawcy.


4. Domagamy się monitorowania gwarantowanej w kodeksie pracy równości w warunkach zatrudnienia i wynagrodzenia poprzez wprowadzenie obowiązku monitorowania równości w przedsiębiorstwach (tworzenie i realizowanie przez firmy równościowych programów naprawczych) oraz wspierania kampanii edukujących pracodawców.


5. Domagamy się traktowania sfeminizowanych zawodów na równi z innymi grupami zawodowymi, co jest niezbędne dla realizacji zagwarantowanej w Konstytucji równości kobiet i mężczyzn w życiu gospodarczym.


6. Domagamy się wydłużenia urlopu ojcowskiego do co najmniej 6 tygodni.


7. Domagamy się wprowadzenia regulacji prawnych zwiększających dostępność żłobków i przedszkoli.


8. Domagamy się waloryzacji kryterium dochodowego, od którego zależy dostęp do świadczeń rodzinnych.


9. Domagamy się instrumentów prawnych służących skutecznej egzekucji alimentów.


10. Domagamy się zmiany zasad przyznawania becikowego i ułatwienia bezpłatnego dostępu do opieki lekarskiej.


11. Domagamy się uchwalenia ustawy o równym traktowaniu, utworzenia niezależnego organu ds. równego statusu kobiet i mężczyzn oraz powołania kompetentnej osoby do pełnienia tej funkcji.


Pełną treść listu pobrać można TUTAJ.


Solidarny Marsz Kobiet konferencja prasowa

niedziela, 28 lutego 2010, tak3miasto

Polecane wpisy

TrackBack
TrackBack w tym blogu jest moderowany. TrackBack URL do wpisu:
Komentarze
Gość: dd, *.warszawa.mm.pl
2010/05/07 04:52:47
To JESZCZ nie jest PEŁNA TREŚĆ?!
-
tak3miasto
2010/05/07 18:06:16
jak widać nie :-)