Blog > Komentarze do wpisu
Warsztaty Manify 2014 - opis

Szczegółowe opisy warsztatów:

 

1. „Autoportret kobiecej seksualności –wstęp”

 

Opis warsztatu:

 

To, co kształtuje naszą kobiecą seksualność jest często trudno uchwytne. Nic dziwnego, skoro we współczesnym świecie litery „S” „E” „K” i „S” w słowie „seksualność” zdają się świecić mocniej i jaskrawiej. A pod tym pojęciem kryje się przecież mnóstwo różnorodnych aspektów!

 

Wierzymy, że świadomość jest pierwszym etapem procesu wprowadzania zmian we własne życie. Zapraszamy więc na spotkanie, którego celem jest zwiększenie świadomości na temat własnej seksualności - tego, co się na nią składa, jak wygląda obecnie w życiu każdej z nas oraz jak ma szanse wyglądać jeśli tylko pokusimy się na wprowadzenie zmian.

 

Na warsztat zapraszamy kobiety od 18 r.ż. wzwyż, które rozpoczynają przygodę z poznawaniem siebie, swojej kobiecości, seksualności (bez względu na orientację seksualną).

 

JEŚLI CHCESZ… powiedzieć sobie dumnie „jestem kobietą” i odkryć, co się pod tym kryje; spojrzeć w głąb siebie - w głąb własnych obaw, potrzeb i marzeń; dowiedzieć się, co kształtuje Twoją seksualność; swobodnie mówić o seksie; wzmocnić się i zrobić krok ku zmianie; spędzić czas w przyjemny, kreatywny sposób...TO SPOTKANIE JEST DLA CIEBIE!

 

Metody:

 

zajęcia oparte są o zasady aktywnego uczestnictwa, przewidziano takie techniki jak burza mózgów, praca w grupach i indywidualna, dyskusja moderowana, tworzenie map myślowych, wykorzystywane będą formy plastyczne, a także elementy relaksacji.

 

Osoba prowadząca:

 

Magdalena Łabędź – psycholożka, edukatorka w zakresie seksualności, trenerka gender, facylitatorka; w pracy szczególnie bliski jest jej temat nieheteronormatywności i edukacji antydyskryminacyjnej; jest wielką entuzjastką pracy technikami warsztatowymi i zasady, że najlepszą metodą nauki i samorozwoju jest doświadczanie.

 

2. „Żegnaj posłuszna dziewczynko. Seksualność kobiet bez tabu!” (warsztat realizowany we współpracy z Kinky-Winky,www.kinkywinky.pl)

 

Opis:

 

Podczas warsztatu, w bezpiecznej, swobodnej atmosferze, będziemy wspólnie zwiększać naszą wiedzę odnośnie seksualności i świadomość prawa do zaspokajania własnych, seksualnych potrzeb, a także – pośrednio – zwiększać naszą odwagę i swobodę w rozmawianiu na temat seksualności. Rozbroimy powszechne mity na temat kobiecej seksualności, między innymi te, które dotyczą anatomii i fizjologii seksualnej kobiet.

 

Prawdziwą zabawą będzie druga część warsztatu – będziemy oglądać różnorodne gadżety seksualne (i nie tylko) udostępnione nam na warsztat przez Queer Sex Shop Kinky-Winky (www.kinkywinky.pl), zwiększymy wiedzę na temat ich zastosowania i sposobów uzyskiwania seksualnej rozkoszy.

 

Na warsztat zapraszamy wszystkie kobiety (w tym kobiety o nienormatywnej tożsamości seksualnej i płciowej) w wieku powyżej 18. r.ż.

 

Prowadząca:

 

Marta Kosińska – psycholożka, seksuolożka, terapeutka, edukatorka seksualna i równościowa. Od 2008 roku związana z Poradnią Zdrowia Psychoseksualnego „BezTabu” (www.BezTabu.org), która została uhonorowana Europejską Nagrodą Tolerancji 2012. Aktywna członkini Stowarzyszenia na rzecz Osób LGBT „Tolerado”. W zakresie praw człowieka i nowoczesnych metod edukacji kształciła się na dziesięciu międzynarodowych szkoleniach, w tym w Norwegii i Szwecji. Entuzjastka holistycznej edukacji seksualnej. W 2009 r. w ramach projektu „Edukacja Bez Tabu” wraz z Katarzyną Dułak przetłumaczyła i dostosowała do warunków polskich pierwszy w naszym kraju podręcznik do prowadzenia zajęć z edukacji seksualnej z młodzieżą pt. „Edukacja Bez Tabu”. Prowadzi szkolenia dla nauczycielek i nauczycieli z zakresu edukacji równościowej i seksualnej, a także warsztaty rozwojowe nastawione na pozytywne przeżywanie seksualności.

 

3. "Ludzie i zwierzęta w klatkach oraz inne przypadki".

 

Opis warsztatu:

 

Krótkie wprowadzenie do tematu feminizmu i weganizmu - punkty wspólne. Zapraszamy zarówno osoby roślinożerne jak i całą resztę do refleksji na temat roli socjalizacji w kreowaniu naszych postaw i wyborów.

 

Osoby prowadzące:

 

Klaudia Iwicka - absolwentka administracji, z zamiłowania aktywistka na rzecz Praw Człowieka. Na rzecz Praw Zwierząt zdecydowała się działać zainspirowana działalnością Stowarzyszenia Otwarte Klatki (członkini wspierająca Stowarzyszenia). Od lat wspiera działalność na rzecz Praw Człowieka (niegdyś w Trójmiejskiej grupie Amnesty International), współzałożycielka Centrum Wsparcia Imigrantów i Imigrantek, gdzie zajmuje się również edukacją.

 

Katarzyna Dułak - psycholożka, trenerka antydyskryminacyjna specjalizująca się w temacie płci i seksualności. Interesuje się szeroko pojętą opresją oraz mechanizmami warunkującymi ją. Zaciekawiona mięsożerną i genderową socjalizacją, której osobista dekonstrukcja była i pozostaje nieustannie zaskakującym i fascynującym doświadczeniem. Edukacją antydyskryminacyjną obejmującą najróżniejsze przesłanki zajmuje się od 2005 roku, od niedawna zaangażowana w działalność Stowarzyszenia Otwarte Klatki.

 

4. „Radykalny język? – czyli nie tylko o końcówkach żeńskich”

 

Opis warsztatu: Obecnie coraz bardziej radykalizuje się debata publiczna w Polsce. Wielu z nas, bez względu na poglądy polityczne, denerwuje się przepychankami słownymi polityków i innych medialnych osobowości, które, zdaje by się, do niczego nie prowadzą. Jednakże przyzwolenie na agresję języka w oficjalnych kontekstach prowadzi do ogólnej wulgaryzacji w komunikacji: ludzie wygłaszają skrajne poglądy w zapalczywym tonie czy to publicznie, czy to w rozmowach z bliskimi.

 

Celem warsztatów jest odpowiedzenie sobie na pytanie czym jest radykalny język i jak go zmodyfikować, żeby wymiana poglądów mogła być konstruktywna. Zajmiemy się także poszukiwaniem przyczyn naszej zapalczywości werbalnej. Przedyskutujemy także niektóre lub wszystkie z poniższych zagadnień:

 

Co złego jest w końcówkach żeńskich? Czemu budzą takie emocje po obu stronach sporu? – Mówienie inkluzywne.

 

Mowa nienawiści i niebezpieczeństwa radykalnego języka.

 

Poprawność polityczna w Polsce - czyli co kogo obraża i po co (się) obrażać?

 

Język debaty publicznej: od polityków do anonimowych użytkowników forów internetowych.

 

Metody pracy:

 

dyskusja, porównanie zwrotów w języku polskim i angielskim w podobnych kontekstach, analiza autentycznych materiałów – krótkich filmików (w jęz. Polskim i angielskim), materiałów internetowych, fragmentów podręczników szkolnych, fragmentów powieści Joanny Bator „Ciemno, prawie noc”, inspiracja teoriami Judith Butler, Michela Foucault (przystępnie;>).

 

Prowadząca:

 

Aleksandra Hołubowicz – członkini stowarzyszenia GAFFA (w fazie rejestracji), doktorantka na wydziale filologicznym UG, była nauczycielka angielskiego i WOSu w Gimnazjum. Wierzy (optymistycznie) w możliwość porozumienia ponad podziałami.

 

5. "Kobiety opuszczają miejsca pracy".

 

Opis warsztatu:

 

„Warunki mojej pracy nie są w moich rękach, ale na szczęście też nie twoich” (Mladen Stilinović, 1979). W ramach warsztatów przyjrzymy się sytuacji kobiet na rynku pracy oraz w miejscu pracy, relacjom pomiędzy czasem wolnym a czasem pracy. Zastanowimy nad ich społeczno-kulturowymi uwarunkowaniami oraz możliwościami i środkami podważania różnych form ekonomicznego i społecznego podporządkowania. Pracę warsztatową wzbogacą mini-wykłady.

 

Warsztat jest inspirowany wystawą „Robotnicy opuszczają miejsca pracy” (Muzeum Sztuki w Łodzi, Łódź 2010, kuratorka: Joanna Sokołowska) oraz publikacją „Całej pensji i połowy władzy” (Fundacja Feminoteka, Warszawa 2013, redakcja: Joanna Piotrowska, Agnieszka Sosińska).

 

Prowadzące:

 

Elżbieta Okroy, Ewa Okroy – badaczki i animatorki społeczno-kulturowe, doktorantki w Zakładzie Filozofii Wychowania i Studiów Kulturowych. Członkinie Towarzystwa Edukacji Antydyskryminacyjnej, współpracują z szeregiem instytucji i organizacji pozarządowych.

 

6. „Od stereotypu do dyskryminacji”.

 

Warsztat jest adresowany do: osób, które chcą być bardziej świadome swojej tożsamości i mechanizmom, którymi podlega każda osoba jako część społeczności, pracownic i pracowników socjalnych zaangażowanych w tematykę antydyskryminacyjną, a także wszystkich, którzy chcą wiedzieć więcej o tworzeniu się stereotypów, uprzedzeń i dyskryminacji oraz nauczyć się reagowania na przejawy dyskryminacji.

 

Program warsztatu:

 

Moja tożsamość; ja w społeczności.

 

Jak powstaje stereotyp i co jest jego istotą?

 

Czym są uprzedzenia?

 

Dyskryminacja – doświadczenie wykluczenia.

 

Reaguję na dyskryminację.

 

Metody: praca w podgrupach, praca indywidualna, scenki sytuacyjne, case study, dyskusja moderowana. 20 proc. to prezentacja wiedzy, pozostałe 80 proc. –praca własna uczestników. Uczestnicy otrzymują materiały szkoleniowe.

 

Prowadząca: Grażyna Knitter –trenerka, mediatorka, coach, członkini Stowarzyszenia „WAGA”. Przygotowywała własne realizacje projektów szkoleniowych, kulturalnych, społecznych wraz z ich promocją i marketingiem. W ramach projektu „Tata, jak Mama – ogólnopolska kampania na rzecz godzenia życia zawodowego i rodzinnego”, realizowanego pod hasłem „Etat Tata. Lubię to!” przygotowywała i prowadziła szkolenia dla rodziców z zakresu godzenia życia zawodowego i rodzinnego, zarządzania czasem. W projekcie „Mama-Ma-Pomysł” prowadziła szkolenia i sesje coachingowe dla mam powracających na rynek pracy. Jest przewodniczką po Biskupiej Górce i terenach po Stoczni Gdańskiej śladami kobiet. Koordynatorka projektów realizowanych przy Instytucie Kultury Miejskiej: Akademii Stoczni w Gdańsku (pierwsza edycja), Czytelni Herstorycznej Metropolitanki (pierwsza edycja) oraz projektu „Lokalni Przewodnicy i Przewodniczki po Biskupiej Górce”. Pracowała m.in. dla organizacji: Polskapresse sp. z o.o., Agora SA., Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna w Gdańsku, ING OFE, Business Angel Seedfund, Fundacja „Wspólnota Gdańska”, PGNiG SA, May Agency Training, Centrum Edukacji Nauczycieli w Gdańsku, Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Świętokrzyskiej, Gdańska Wyższa Szkoła Humanistyczna, Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu. im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni, Politechnika Gdańska, Fundacja Gospodarcza Pro Europa, Stowarzyszenie Gmin RP Euroregion Bałtyk, Hays Poland. Prowadzi własną firmę Szkolenia Biurobiznes, www.szkoleniabiurobiznes.pl.

 

7. "Jej opowieść - nasza opowieść. Warsztat herstoryczny (historii kobiet)"

 

Opis warsztatu:

 

Warsztat będzie poruszał tematykę herstorii, historii kobiet. Dowiemy się czym jest i dlaczego różni się od historii. Zastanowimy się, jak ją pisać, jak czytać i gdzie ją znaleźć. Poznamy również bohaterki lokalnych herstorii.

 

Prowadzące:

Marta Tymińska - trenerka równościowa, psycholożka i kulturoznawczyni. Działa w projekcie herstorycznym Metropolitanka, współtwórczyni tras herstorii stoczniowych, redaktorka bloga. Agata Włodarczyk - trenerka równościowa, psycholog międzykulturowy i rodzaju, polonistka, redaktorka bloga i mediów społecznościowych w Metropolitance.

poniedziałek, 03 marca 2014, tak3miasto

Polecane wpisy

TrackBack
TrackBack w tym blogu jest moderowany. TrackBack URL do wpisu: