środa, 22 lutego 2012
KOBIETY W TRÓJMIEŚCIE TEŻ SĄ OBURZONE …

Nadszedł czas by przeciwstawić się lekceważeniu postulatów kobiet – stwierdzają organizatorzy i organizatorki Trójmiejskiej ManifyW niedzielę, 11 marca 2012, o godzinie 12.00 spod Urzędu Miasta w Gdyni wyruszy Manifa, która przejdzie ulica Świętojańską w kierunku Skweru Kościuszki. Przed rozpoczęciem marszu uczestnicy wręczą przedstawicielom władz Apel z postulatami trójmiejskich obchodów Międzynarodowego Dnia Kobiet.

 

Wśród protestujących, którzy przejdą ulicami Gdyni jest wiele działaczek i działaczy organizacji kobiecych, równościowych i antydyskryminacyjnych, którzy codziennie spotykają się z przejawami dyskryminacji wobec kobiet, lekceważeniem przez polityków głosu obywatelek i obywateli. W tegorocznej Manifie chcą zademonstrować, że ich niezadowolenie jest częścią masowego ruchu oburzonych, który właśnie rodzi się w Polsce.

 

Domagają się, aby poprzez takie działania jak m.in. wprowadzanie w życie założeń Europejskiej Karty Równości Kobiet i Mężczyzn w Życiu Lokalnym, sprawiedliwy podział środków finansowych gmin z uwzględnieniem potrzeb obu płci, powołanie pełnomocników ds. równego statusu kobiet i mężczyzn, wprowadzenie skutecznych programów zwalczania przemocy wobec kobiet, pomoc dla osób zajmujących się osobami z niepełnosprawnością, przewlekle chorymi oraz starszymi, dotowanie instytucji wspierających rodzicielstwo zamiast masowych imprez sportowych, władze samorządowe wykazały, że nie lekceważą spraw kobiet.

 

Uczestniczki i uczestnicy Manify uważają, że współudział w decydowaniu należy się mieszkankom i mieszkańcom Trójmiasta. Dlatego nie zgadzają się z lekceważeniem spraw dla kobiet najważniejszych czy też bronionych głównie przez kobiety. To kobietom bardziej zależy na prospołecznych celach, to one chcą przedszkoli, dobrych publicznych szkół blisko ich miejsca zamieszkania; to kobiety wiedzą, gdzie powinny być przystanki komunikacji miejskiej; to matki znają miejsca niedostępne dla poruszających się na wózkach i z wózkami; to kobiety wybrałyby raczej budowę przychodni zdrowia i domów kultury, a nie ogromnych stadionów. A tymczasem dysproporcja pomiędzy inwestowaniem w przedsięwzięcia skierowane głównie do mężczyzn, a tymi, których potrzebują kobiety, jest ogromna, a w przypadku Euro 2012 osiągnęła wręcz groteskowe rozmiary.

 

Aby nasze miasta miały szansę rozwijać się w duchu równości ich budżety muszą uwzględniać potrzeby obu płci. Wzywamy Prezydentów Gdyni, Gdańska i Sopotu do jak wprowadzania w życie założeń Europejskiej Karty Równości Kobiet i Mężczyzn na Szczeblu Lokalnym, a także do wprowadzenia budżetowania pod kątem rzeczywistych potrzeb kobiet i mężczyzn, dającego szansę uczestnictwa w życiu społecznym wszystkim mieszkańcom Trójmiasta.

 

Zapraszamy na Manifę! Też jesteśmy oburzone!

 

 REGULAMIN MANIFY DO POBRANIA TUTAJ!