niedziela, 21 marca 2010
Po Solidarnym Marszu Kobiet - komentarz w portalu wrzeszcz.info.pl

"Z perspektywy ruchu obywatelskiego we Wrzeszczu doceniam siłę oddolnego zrywu Trójmiejskiej Akcji Kobiecej. To sygnał, że strategia pozapartyjnego budowania więzi społecznych jest słuszną drogą dla naszego wrzeszczańskiego ruchu. Naszych celów nie realizujemy poprzez anachroniczne podziały na lewicę i prawicę, ale poprzez OBYWATELSKOŚĆ, rozumianą jako zaangażowanie i wpływ społecznych grup na procesy decyzyjne i polityczne we własnej gminie, spółdzielni mieszkaniowej, w ruchu feministycznym czy ekologicznym" - pisze Lidia Makowska.


Polecamy tekst Ruch kobiecy we Wrzeszczu w portalu wrzeszcz.info.pl oraz fotoreportaż Agnieszki Doborzyńskiej z Solidarnego Marszu Kobiet.

piątek, 19 marca 2010
Przeciwdziałanie ekonomicznej dyskryminacji kobiet - wykład i debata

Kampania Przeciw Homofobii oddział Trójmiasto i Stowarzyszenie Współpracy Kobiet NEWW-Polska zapraszają na pierwszą z cyklu "Demokracja bez kobiet to pół demokracji" wykład i debatę. Tematem trwającego do czerwca cyklu jest dyskryminacja kobiet wyrażająca się w czterech aspektach życia publicznego takich jak: rynek pracy, media i reklama, podręczniki szkolne i edukacja, a także użycie języka polskiego. W pierwszej debacie, która odbędzie się 22 marca o godz. 17.00 na Uniwersytecie Gdańskim nawiążemy do tegorocznego Solidarnego Marszu Kobiet, który odbył się z okazji 8 marca. Zajmiemy się  sytuacją na rynku pracy, w tym wzrostem elastyczności czasu pracy, warunkami zatrudnienia, dyskryminacją płacową kobiet i ich nieodpłatną pracą w domu, a także zagrożeniem ubóstwa kobiet po 50 roku życia.

 

Wykład poprowadzi dr Zofia Łapniewska (Uniwersytet Warszawski), a w panelu wezmą udział Henryka Krzywonos-Strycharska, znana działaczka Solidarności, która prowadziła tegoroczny Solidarny Marsz Kobiet w Gdańsku, Piotr Szumlewicz redaktor "Bez dogmatu" i lewica.pl - filozof i socjolog, a także trójmiejska feministka i aktywistka Karolina Rzepecka. Moderatorką dyskusji będzie Agnieszka Nowak, absolwentka socjologii i psychologii UW, specjalistka psychologii międzykulturowej.


22 marca 2010 (poniedziałek) godz. 17.00 Audytorium S203 Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Gdańskiego, ul. Bażyńskiego 4


Wstęp wolny. Zapraszamy!


Realizacja projektu możliwa jest dzięki wsparciu finansowemu Fundacji im. Róży Luksemburg

Współpraca: Koło Naukowe Gender Studies Uniwersytetu Gdańskieg, Trójmiejska Akcja Kobieca


Patronat: Gdańsk i Metropolia Europejska Stolica Kultury 2016 Kandydat


Patronat medialny: MMTrójmiasto


Szczegółowych informacji udzielają:

Anna Jagusiak, NEWW-Polska, koordynatorka i pomysłodawczyni projektu

jagusiak@neww.org.pl

tel. 502 055 912

Anna Urbańczyk, Kampania Przeciw Homofobii

trojmiasto@kph.org.pl

tel. 604 48 19 69

wtorek, 16 marca 2010
Przemoc ma płeć! Apel do posłów i posłanek

Trójmiejska Akcja Kobieca podpisała się pod listem otwartym do posłów i posłanek zainicjowanym przez Fundację Feminoteka.


"My, niżej podpisani, przedstawicielki i przedstawiciele organizacji i grup działających na rzecz praw kobiet oraz osoby, którym leżą na sercu prawa kobiet, apelujemy do posłów i posłanek, by w dyskutowanej obecnie nowelizacji ustawy o przeciwdziałaniu w rodzinie, w jej preambule znalazł się zapis podkreślający, że przemoc dotyka najczęściej kobiet i dzieci.


W nowelizacji ustawy znajdują się już zapisy dotyczące praw dzieci. Uważamy jednak, że bez podkreślania również faktu, że to kobiety najczęściej stają się ofiarami każdego rodzaju przemocy, trudno przygotowywać skuteczne programy i trudno temu zjawisku przeciwdziałać. Chyba nie ma bardziej jaskrawego przykładu na to, że płeć ma olbrzymie znaczenie – to właśnie 800 tysięcy kobiet rocznie doświadcza przemocy, a 150 ginie w wyniku tzw. nieporozumień domowych, 95% osób stosujących przemoc to mężczyźni.


Zwracają na to uwagę i ONZ, i Unia Europejska w kolejnych zaleceniach. Nawołują, by problematyce przemocy wobec kobiet poświęcić więcej uwagi i troski. Na brak działań rządu w zakresie przeciwdziałania przemocy wobec kobiet w 2007 roku zwracał Polsce uwagę Komitet ds. Likwidacji Dyskryminacji Kobiet przy ONZ. Zagraniczni eksperci zwrócili uwagę na kwestię „znikania” kobiet w polskiej polityce, która jest określana dziś mianem prorodzinnej, nie zaś równościowej; ich niepokój budziło przede wszystkim postrzeganie przemocy domowej jako problemu neutralnego płciowo. Komitet zalecił także przeprowadzenie kampanii mającej na celu zwiększenie świadomości odnośnie zwalczania przemocy wobec kobiet. Od tamtego czasu minęły trzy lata, a polski rząd nadal pozostaje głuchy na te zalecenia. Ostatnia ogólnopolska akcja podnosząca problem przemocy wobec kobiet organizowana przez polski rząd miała miejsce pięć lat temu.


Zajmując się jedynie problematyką przemocy wobec dzieci, a lekceważąc problem przemocy wobec kobiet – nie uda się przeciwdziałać temu zjawisku, bowiem to kobiety najczęściej zajmują się dziećmi, także w rodzinach, w których występuje przemoc. Jeśli nie pomożemy matce – najbliższej naszej sojusznicze w walce z przemocą – nie pomożemy także i dziecku. Kobieta, która doświadcza przemocy najczęściej odreagowuje swój stres i bezsilność na słabszym. W przypadku rodziny jest to dziecko właśnie. To jedno ze źródeł przemocy kobiet nad dziećmi – stosują ją m.in. kobiety, które same doświadczają lub doświadczyły przemocy. Przemoc wobec dzieci, to najczęściej skutek, a nie przyczyna zjawiska przemocy w rodzinie.


Dlatego zwracamy się z apelem do Posłów i Posłanek, by w treści preambuły ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, podkreślić kwestię przemocy wobec kobiet i dzieci.

Proponujemy, by preambuła do ustawy brzmiała następująco:


„Uznając, że przemoc w rodzinie narusza podstawowe prawa człowieka, w tym prawo do życia i zdrowia oraz poszanowania godności osobistej, dotyka zwłaszcza kobiet i dzieci, a władze publiczne mają obowiązek zapewnić wszystkim obywatelom i obywatelkom równe traktowanie i poszanowanie ich praw i wolności, a także w celu zwiększania skuteczności przeciwdziałania przemocy w rodzinie stanowi się, co następuje:”


Pełna lista podpisów znajduje się TUTAJ.

wtorek, 09 marca 2010
Solidarny Marsz Kobiet - przemówienia i zdjęcia

Skrócone wersje przemowień wygłoszonych 6 marca 2010 na Placu Solidarności w Gdańsku przez prof. Ewę Graczyk i Panią Henrykę Krzywonos-Strycharską.


Prof. Ewa Graczyk:


Walczymy o lepszą, mądrzejszą demokrację, o sprawniejsze państwo. Walczymy o szanse rozwoju dla tych, którzy są krzywdzeni w sposób, którego nie widać. Którzy są krzywdzeni od lat, od zawsze. Dlatego wielu wydaje się, że ta krzywda jest czymś naturalnym i słusznym. Ale krzywda i dyskryminacja, choć akceptowane, nie przestają być krzywdą i dyskryminacją. Nie zgadzamy się, by za taką samą pracę zarabiać mniej niż mężczyźni. Nie zgadzamy się na wypychanie nas z rynku pracy, na fikcyjny awans, na szklany sufit, na rzeczywistość, w którym państwo nie udziela nam pomocy - nam starym, chorym, niepełnosprawnym, bezbronnym - spychając swoje obowiązki na dyżurne opiekunki od wszystkiego, czyli na nas kobiety. Nie zgadzamy się na milczenie. Na bezradne kobiece statystowanie w politycznym widowisku zawsze reżyserowanym przez mężczyzn.


Nie damy sobie zamknąć ust słodkim bredzeniem o naszych pięknych i drogich paniach, które wszystko rozumieją, wszystko wybaczają, wszystko zniosą. Przestajemy rozumieć, przestajemy wybaczać. I przestajemy znosić to, że żyjemy w państwie, które nie liczy się z nami, nie uwzględnia naszych potrzeb. Nie zgadzamy się na bezradność, na zamykanie nam ust.


Zaczynamy tworzyć - tak jak chciał tego Jacek Kuroń – nasze własne komitety, nasz własny ruch, sieć naszych organizacji, po to by walczyć o naszą przestrzeń, w której robienie polityki polegać będzie na walce o żłobki i przedszkola, o dobre szkoły i uniwersytety, o skuteczną służbę zdrowia, o naturę, która nie będzie niszczona bezmyślnie.


Bez nas kobiet, bez obywatelskiego państwa, w połowie współtworzonego przez kobiety, nie będzie takiej polityki. Nie będzie takiego państwa. Ten Marsz przybliża nas do rzeczywistości współdecydowania.

Nie dajemy się wypchnąć ani z rynku ani z przestrzeni publicznej. Nie damy sobie zamknąć ust, będziemy walczyć.


Henryka Krzywonos-Strycharska:


Bieda to kobieta. To rzeczywiście my jesteśmy tą biedą, to my trzymamy budżety domowe, to my musimy przeżyć do pierwszego, to my posyłamy dzieci do szkoły, które nie są bezpłatne.To my musimy iść z dzieckiem do lekarza, a przecież zarabiamy grosze, najczęściej mniej niż mężczyźni.


Solidarny Marsz Kobiet zaczynamy przed Bramą Stoczni w Gdańsku. 30 lat po tym, jak tutaj walczyliśmy, żyje nam się dalej ciężko. Przypominam tym, co wtedy strajkowali, a dzisiaj rządzą państwem, trzy postulaty socjalne z Sierpnia, które do tej pory nie zostały spełnione. Wtedy domagaliśmy się powszechnej opieki w żłobkach i przedszkolach. Żądaliśmy 3-letniego płatnego urlopu macierzyńskiego. I postulowaliśmy godne emerytury.


Teraz jesteśmy w Unii, ale dla polskich rodzin niewiele się poprawiło. Nadal jesteśmy tutaj, na dole. Dlatego domagamy się zmian.


Ten Marsz to demonstracja ponad podziałami. Ja przyszłam z rodziną, mężem, dziećmi i wnukami. Mówmy głośno, nie ukrywajmy tego, że jest po prostu ciężko. Bardzo ciężko.


Opr. Trójmiejska Akcja Kobieca

 

solidarny marsz kobiet

 

solidarny marsz kobiet

 

solidarny marsz kobiet

 

solidarny marsz kobiet

 

Autorka zdjęć: Aga Doborzyńska

poniedziałek, 08 marca 2010
Solidarny Marsz Kobiet - relacje medialne

 

 

 

 

Relacje medialne:

 

TVP Gdańsk

Radio Gdańsk

Dziennik Bałtycki

Gazeta Wyborcza

Gazeta.pl

PolskaLokalna.pl

Wybrzeże24.pl

MMtrojmiasto

Trojmiasto.pl

Wirtualna Polska

czwartek, 04 marca 2010
Solidarny Marsz Kobiet już pojutrze!

Szkoda czasu na wykręty, czas malować transparenty! :-) Solidarny Marsz Kobiet rusza  w sobotę 6 marca o godzinie 12 z Placu Solidarności w Gdańsku. Zapraszamy wszystkich z własnymi hasłami dotyczącymi ekonomicznej dyskryminacji kobiet. Będzie też możliwość pożyczenia transparentu od Trójmiejskiej Akcji Kobiecej:

 

malowanie transparentów

malowanie transparentów

malowanie transparentów

malowanie transparentów

malowanie transparentów

malowanie transparentów

malowanie transparentów

malowanie transparentów

malowanie transparentów

malowanie transparentów

Autorka zdjęć: Aga Doborzyńska

środa, 03 marca 2010
ZNP wspiera Solidarny Marsz Kobiet

Okręg pomorski Związku Nauczycielstwa Polskiego wspiera Solidarny Marsz Kobiet. ZNP zgadza się z naszym postulatem dotyczącym zwiększenia dostępności żłobków i przedszkoli. Postulat ten pokrywa się z projektem Obywatelskiej Inicjatywy Ustawodawczej ZNP dotyczącej upowszechnienia wychowania przedszkolnego:


Przedszkole dla każdego"Chcemy, aby każde dziecko w Polsce, niezależnie od miejsca zamieszkania i zasobności portfela rodziców, miało zapewnione miejsce w przedszkolu. Aby to osiągnąć, konieczna jest zmiana finansowania edukacji przedszkolnej – mówił Sławomir Broniarz, prezes ZNP 10 lutego br. podczas konferencji prasowej w Warszawie. Dzisiaj placówki te są finansowane ze środków własnych samorządów, co powoduje, że w wielu gminach, szczególnie tych mniej zamożnych, nie ma nadal przedszkoli, albo ich liczba jest niewystarczająca. - dlatego Związek Nauczycielstwa Polskiego proponuje objęcie wychowania przedszkolnego subwencją oświatową. Oznacza to, że gminy będą otrzymywać z budżetu państwa pieniądze na zapewnienie edukacji przedszkolnej każdemu dziecku (tak jest w przypadku nauki w szkole). (...) Związek Nauczycielstwa Polskiego proponuje również, aby prawo do wychowania przedszkolnego miały dzieci już od drugiego roku życia (dziś mają je maluchy w wieku 3-5 lat). - Uważamy takie rozwiązanie za bardzo korzystne dla rodzin, a szczególnie matek, chcących wrócić do pracy. Naszym zdaniem, rodzice powinni mieć możliwość skorzystania z opieki przedszkolnej, kiedy ich dziecko ukończy dwa lata - uzasadniał prezes Broniarz."


Więcej informacji: Przedszkole dla każdego


Obecnie zbierany jest tysiąc podpisów obywateli i obywatelek popierających projekt ustawy. Jest to konieczne do zarejestrowania komitetu. Jeśli pogoda dopisze, przedstawicielki ZNP będą 6 marca na Solidarnym Marszu Kobiet zbierać podpisy pod projektem. Ruszamy o 12 z Placu Solidarności w Gdańsku!

poniedziałek, 01 marca 2010
Wydarzenia towarzyszące Solidarnemu Marszowi Kobiet
  • 2 marca, wtorek, godz. 19.00, Świetlica Krytyki Politycznej, ul. Nowe Ogrody 35 (II piętro)

Pokaz filmu Kwietny most w reżyserii Thomasa Ciulei (Rumunia/Niemcy, 2008). W ciekawy sposób dotkniemy problemu, który stanowi główne hasło tegorocznego trójmiejskiego Marszu – wykluczenia ekonomicznego kobiet. [więcej]

 

  • 3 marca, środa, godz. 18.00, Nowa Synagoga przy Partyzantów 7 we Wrzeszczu

Pokaz filmu dokumentalnego Agnieszki Arnold „Bunt Janion”.  Janion mówi w filmie: (...) diagnoza wymaga (...) przede wszystkim przetworzenia niebywałego rozmachu emocjonalnego i ekspresyjnego w wielki ruch intelektualny.

W dyskusja na temat kondycji współczesnego ruchu intelektualnego w Polsce wezmą udział: Agnieszka Arnold, prof. Ewa Graczyk, Katarzyna Czeczot i Monika Popow. Spotkanie poprowadzi Lidia Makowska. [więcej]

 

  • 3 marca, środa, godz. 19.00, Świetlica Krytyki Politycznej

Bieda i wykluczenie społeczne. Strategie zaradcze na błędy 20 lat transformacji.

Podczas spotkania zastanowimy się, w jaki sposób 20-lecie polskiego liberalizmu wpłynęło na polskie społeczeństwo. Punktem odniesienia będzie książka Stracone szanse? Bilans transformacji 1989-2009 pod redakcją Jakuba Majmurka i Piotra Szumlewicza.

Goście: Magdalena Żadkowska, Jakub Majmurek, Piotr Szumlewicz, Grzegorz Ilnicki. Prowadzenie: Łukasz Zaremba. [więcej]

 

  • Debata "Teraz gender!", która miała się odbyć  4 marca w Świetlicy Krytyki Politycznej, została przesunięta na późniejszy termin

 

  • 5 marca, godz. 20:00, klub Pestka w Sopocie

impreza z cyklu PLAYGIRL organizowana przez Nieformalną Grupę Pomoże. Więcej: http://ngpomoze.bloog.pl/

 

  • 6 marca, po zakończeniu Solidarnego Marszu Kobiet zapraszamy wraz z Gdańską Galerią Fotografii Muzeum Narodowe w Gdańsku i Gdańską Galerią Guntera Grassa do wspólnego celebrowania święta kobiet wydarzeniami pod wspólnym tytułem:Plakat 3 kobiety 6 marca

3 kobiety 6 marca

sztuka współczesna: projekcje wideo - komentarz- wernisaż

 

godz. 15.00 Bogna Burska, Wideo 2004-2008

- artystka komentuje własne prace w Gdańskiej Galerii Fotografii

Bogna Burska jest jedna z najważniejszy współczesnych polskich artystek wideo. Podobnie jak w projektach fotograficznych, jej realizacje wideo odznaczają się wyrafinowaniem i inteligentnym badaniem kanonów estetyki. Wykorzystując sekwencje z popularnych filmów, Burska ukazuje mechanizmy powstawania narracji cywilizacyjnych. Ulubiona technika found footage służy jej do konstruowania i melancholijnych, dramatycznych a nie pozbawionych humoru opowieści o relacji kobiet
i mężczyzn. Artystka z przenikliwością odnajduje w obrazach już znanych zupełnie nowe znaczenia.

Zobaczymy:

- Piece of Jade [Kawałek jadeitu], czas: 8'03''

- God is Vain [Bóg jest próżny], 2006-2008 czas: 23'27''

- Arachne, 2003, czas: 5'03''

- Rain in Paris [Deszcz w Paryżu], 2004, czas: 10'52”

- Małgorzata, 2006, czas: 6'33''

 

godz. 16.45 Honorata Martin Sen

projekcja w Galerii to-be


godz. 17.00 Honorata Martin, Ula Wasielewska, …muje dzikie węże

wernisaż wystawy w Gdańskiej Galerii Guntera Grassa (4G)

Konfrontacja dwóch różnych charakterów i temperamentów kobiet, które spędziły razem większość życia, przeprowadzając miliardy rozmów na tematy wszystkie i żadne. Zestawieniu

ich najnowszych projektów przyświeca chęć poznania swoich prac  we wspólnym kontekście. Zrozumieniu co je łączy a co dzieli, czy prace wchodzą w polemikę, czy uzupełniają się w milczeniu. Czy zaistnieje napięcie, czy harmonijna synteza.

wstęp wolny

start: Gdańska Galeria Fotografii, Muzeum Narodowe w Gdańsku, Grobla I 8/11 www.muzeum.narodowe.gda.pl

pomiędzy: Galeria to-be, ul.Grobla I 1/2

finał: Gdańska Galeria Guntera Grassa (4G), róg ul. Grobla I i ul. Szerokiej, www.ggm.gda.pl

 

Gdańska Galeria Fotografii Muzeum Narodowe w Gdańsku

i Gdańska Galeria Guntera Grassa

 

Zapraszają do wspólnego celebrowania święta kobiet wydarzeniami pod wspólnym tytułem:

 

3 kobiety 6 marca

sztuka współczesna: projekcje wideo - komentarz- wernisaż

wszystko na jednej ulicy jednego dnia!

 

6 marca 2010

godz. 15.00 Bogna Burska, Wideo 2004-2008

- artystka komentuje własne prace w Gdańskiej Galerii Fotografii

 

Bogna Burska jest jedna z najważniejszy współczesnych polskich artystek wideo. Podobnie jak w projektach fotograficznych, jej realizacje wideo odznaczają się wyrafinowaniem i inteligentnym badaniem kanonów estetyki. Wykorzystując sekwencje z popularnych filmów, Burska ukazuje mechanizmy powstawania narracji cywilizacyjnych. Ulubiona technika found footage służy jej do konstruowania melancholijnych, dramatycznych a nie pozbawionych humoru opowieści o relacji kobiet i mężczyzn. Artystka z przenikliwością odnajduje w obrazach już znanych zupełnie nowe znaczenia.

Zobaczymy:

- Piece of Jade [Kawałek jadeitu], czas: 8'03''
-
God is Vain [Bóg jest próżny], 2006-2008 czas: 23'27''
-
Arachne, 2003, czas: 5'03''
-
Rain in Paris [Deszcz w Paryżu], 2004, czas: 10'52”
-
Małgorzata, 2006, czas: 6'33''

 

 

godz. 16.45 Honorata Martin Sen

projekcja w Galerii to-be

 

godz. 17.00 Honorata Martin, Ula Wasielewska, …muje dzikie węże

wernisaż wystawy w Gdańskiej Galerii Guntera Grassa (4G)

 

Konfrontacja dwóch różnych charakterów i temperamentów kobiet, które spędziły razem większość życia, przeprowadzając miliardy rozmów na tematy wszystkie i żadne. Zestawieniu

ich najnowszych projektów przyświeca chęć poznania swoich prac  we wspólnym kontekście. Zrozumieniu co je łączy a co dzieli, czy prace wchodzą w polemikę, czy uzupełniają się w milczeniu. Czy zaistnieje napięcie, czy harmonijna synteza.

 

zapraszamy, wstęp wolny

 

start:

Gdańska Galeria Fotografii, Muzeum Narodowe w Gdańsku, Grobla I 8/11 tel. 301 71 47 www.muzeum.narodowe.gda.pl ggf@muzeum.narodowe.gda.pl

 

pomiędzy:

Galeria to-be, ul.Grobla I 1/2

finał:

Gdańska Galeria Guntera Grassa (4G), róg ul. Grobla I i ul. Szerokiej tel.304 70 40 www.ggm.gda.pl pr@ggm.gda.pl