piątek, 30 października 2009
KN Gender Studies UG: Spotkanie z Piotrem Perkowskim

Polecamy oraz zapraszamy na spotkanie w dr Piotrem Perkowskim, redaktorem książki "Kobieta i media. Studia z dziejów emancypacji kobiet".


Zbiór jest pozycją z zakresu gender studies, pokazującą m.in. powstawanie kobiecych mediów, rolę jaką w życiu redakcji w XIX i XX wieku odgrywały kobiety oraz sposób, w jaki media wspierały emancypację kobiet.


Spotkanie, organizowane przez Koło Naukowe Gender Studies UG, odbędzie się 4 listopada (środa), o godzinie 18.00 na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego (sala 2008).


Więcej informacji o książce można znaleźć TUTAJ

poniedziałek, 26 października 2009
List otwarty przeciwko zwolnieniom na UMCS

Trójmiejska Akcja Kobieca poparła list otwarty przeciwko masowym zwolnieniom na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Prace może stracić ok. 400 osób, głównie sprzątaczki, szatniarki, pracownicy techniczni.

List zainicjowany przez Porozumienie Kobiet 8 Marca poparło wiele osób i organizacji, m.in. prof. Maria Janion czy prof. dr hab. Stanisław Obirek. Listę podpisów można przecztać TUTAJ.


List do władz UMCS w sprawie zwolnień


Ze zdumieniem przyjęłyśmy informację o zwolnieniu przez władze UMCS 400 pracowników. Jako przedstawicielki i przedstawiciele środowisk kobiecych i akademickich wyrażamy głęboki sprzeciw wobec tak nieodpowiedzialnych decyzji.


Kryzys, który jest czasem próby dla nas wszystkich, wymaga wzmożonej solidarności i odpowiedzialności. Władze uczelni, dając przykład innym, powinny w takim momencie okazać nie tylko odpowiedzialność za losy własne i swoich pracowników, ale również solidarność z tymi, którzy są najbardziej zagrożeni skutkami recesji. Wymaga to nie tylko zarządzania uwzględniającego potrzeby różnych grup pracowniczych, ale również empatii. Tej ostatniej zabrakło najwyraźniej, kiedy uczelnia informując o zwolnieniach zadecydowała jednocześnie, poprzez Fundację UMCS, o zakupie samochodu o wartości ponad 100 tys. złotych do uczelnianego „parku maszyn”.


Oszczędności nie powinno się czynić kosztem grup najbardziej społecznie poszkodowanych, które nie ponoszą najmniejszej odpowiedzialności za zadłużenie uczelni. Ich praca jest niezbędna dla dobrego funkcjonowania Uniwersytetu. Uczelnia nie może zrezygnować ze sprzątaczek, szatniarzy, portierów, pracowników i pracownic pionu technicznego i administracyjnego.


Projekt przetargu dla firm zewnętrznych, które miałyby dostarczyć nowych pracowników po niższych kosztach w praktyce oznacza zatrudnienie połowy dotychczasowych pracowników na zasadach urągających prawu pracy i podstawowej sprawiedliwości. Firmy outsourcingowe nie tylko nie zapewnią pracownikom podstawowych zabezpieczeń socjalnych, zatrudniając ich na tzw. śmieciowe umowy cywilno-prawne, zamiast na umowy o pracę, lecz także odbiorą im część dochodów, jako własne wynagrodzenie za pośrednictwo. Połowa dotychczasowych zatrudnionych będzie musiała wykonywać dwa razy tyle pracy, za mniejsze pieniądze i bez żadnych zabezpieczeń.


Apelujemy o sprawiedliwe i odpowiedzialne rozwiązanie problemu zadłużenia uczelni. Nauczyciele nauczycieli powinni uczyć społeczeństwo jak zdać egzamin z człowieczeństwa w czasie kryzysu.


Jednocześnie informujemy, że na najbliższej manifestacji środowisk kobiecych 7 marca 2010 roku będziemy poruszać kwestię ekonomicznej sytuacji kobiet. Mamy głęboką nadzieję, że UMCS nie stanie się jednym z głównych bohaterów czarnej listy nieodpowiedzialnych i niesprawiedliwych pracodawców.

sobota, 24 października 2009
Pełnomocniczka Wojewody Pomorskiego ds. Równego Traktowania

23 października spotkałyśmy się z Panią Małgorzatą Sworobowicz – Kempą, która od lipca b.r. pełni funkcję Pełnomocniczki Wojewody Pomorskiego ds. Równego Traktowania.

Spotkanie było bardzo owocne. :-) Trójmiejska Akcja Kobieca włączy się w organizację listopadowego spotkania wojewody ze środowiskami kobiecymi. Zostaną na nim przedstawione problemy kobiet z różnych grup społecznych i zawodowych (od przemocy w rodzinie po nierówności ekonomiczne), co będzie stanowiło pierwszy krok szerzej zakrojonych działań na rzecz równości. Zależy nam na współpracy kobiet ponad wszelkimi (partyjnymi, religijnymi, społecznymi) podziałami.


Informujemy też, że każda osoba, która doświadcza dyskryminacji, może zgłosić się do Pełnomocniczki telefonicznie (058 30 77 392) lub osobiście (czw., 7.45 – 15.45, pok. 161, Pomorski Urząd Wojewódzki, Okopowa 21/27, Gdańsk).

Adres e-mail: malgorzata.kempa@gdansk.uw.gov.pl

czwartek, 22 października 2009
Równość w praktyce – o potrzebie parytetów w polskiej polityce

Koło Naukowe Gender Studies UG oraz Studenckie Koło Naukowe „Kratos” UG zapraszają na debatę: „Równość w praktyce – o potrzebie parytetów w polskiej polityce”

 

Czas: 26 października 2009 (poniedziałek), godzina 13.00

Miejsce: Sala S208 Wydział Nauk Społecznych UG, Bażyńskiego 4, Gdańsk

 

Uczestnicy/czki: Izabela Jaruga – Nowacka (niezrzeszona), dr Barbara Kijewska (politolożka), Beata Maciejewska, Anna Nowicka (Partia Kobiet), Agnieszka Pomaska (PO), dr Piotr Uziębło (konstytucjonalista)

 

Rozmawiać będziemy o potrzebie parytetów i systemów kwotowych w polskiej polityce, korzyściach, jakie z nich płyną, rozwiązaniach, jakie istnieją w innych krajach oraz możliwości wprowadzenia parytetów w Polsce.

 

Zapraszamy do dyskusji i zadawania pytań przez publiczność.

 

Podczas debaty będzie można podpisać listy poparcia dla projektu ustawy wprowadzającej parytet płci na listach wyborczych w wyborach samorządowych, do Sejmu i Parlamentu Europejskiego.


Dlaczego potrzebne są parytety i jak ich bronić?

piątek, 09 października 2009
Mity na temat przemocy seksualnej

Debata wokół zatrzymania Romana Polańskiego pokazała, jak wiele osób, w tym autorytetów ze świata kultury, wierzy w mity na temat przemocy seksualnej. W ciągu ostatnich dni słyszeliśmy m.in. że jeśli dziewczyna nie jest dziewicą czy bierze udział w sesji zdjęciowej, to zgadza się tym samym na seks. Może warto przedstawić kilka faktów zamiast mitów?


Mit 1. Typowy gwałt to napad w ciemnej uliczce.

Nieprawda, najczęściej gwałciciel zna swoją ofiarę, często jest jej partnerem, mężem lub znajomym, który nadużywa jej zaufania.

Warto też dodać, że przemoc ze strony partnera jest najrzadziej zgłaszana na policję, a zatem jeśli jakaś liczba jest niedoszacowana, są to raczej dane na temat sprawców bliskich ofierze.

Źródła: “Violence against women: an international perspective” Holly Johnson, Natalia Ollus, Sami Nevala

“Przemoc wobec kobiet w Polsce: aspekty prawnokryminologiczne” Beata Gruszczyńska

Dane Amerykańskiego Departmentu Sprawiedliwości:

http://www.ojp.usdoj.gov/bjs/abstract/cvusst.htm

http://www.ojp.usdoj.gov/bjs/pub/pdf/cvus0602.pdf

http://www.rainn.org/get-information/statistics/sexual-assault-offenders

 

Mit 2. Nie da się zgwałcić żony/prostytutki etc.

Bzdura, każda kobieta ma prawo powiedzieć NIE, niezależnie od tego, kim jest, czy jest dziewicą, jakie relacje łączą lub łączyły ją z danym mężczyzną etc.


Mit 3. Gwałt można stwierdzić tylko wtedy, gdy sprawca użył siły.

Nieprawda, według Kodeksu Karnego przemoc fizyczna nie jest warunkiem koniecznym stwierdzenia gwałtu – artykuł 197 k.k. mówi też o groźbie bezprawnej i podstępie.

Źródło: Kodeks karny z dnia 6 czerwca 1997 r.


Mit 4. Jeśli nie było wymuszonego stosunku – nie było gwałtu.

Nieprawda. Gwałtem w rozumieniu art. 197 k.k. jest "każde umyślne działanie sprawcy, mające na celu zaspokojenie jego potrzeb seksualnych, podjęte wbrew woli ofiary, a polegające na jakichkolwiek czynnościach, począwszy od bezpośredniego dotykania intymnych części ciała ofiary (a więc nie tylko narządów płciowych, ale także np. piersi kobiet), a skończywszy na aktach penetracyjnych (stosunki seksualne z użyciem ust, odbytu)".

Źródło: Polanowski, Jarosław (2002) Przemoc seksualna. ”Niebieska Linia” nr 1.


Mit 5. Kobiety często fałszywie oskarżają mężczyzn o gwałt.

Nieprawda, jest odwrotnie, statystyki są niedoszacowane - około 80% przypadków przestępstw seksualnych nie jest zgłaszanych na policję. Wynika to między innymi ze sposobu traktowania ofiar przemocy seksualnej przez lekarzy, policję, sąd. Zgłoszenie takiego przestępstwa wiąże się nie tylko z przeżywaniem traumy na nowo, ale także ze społeczną hańbą, wytykaniem palcami, podważaniem dobrego imienia ofiary. Trudno więc zakładać, że wiele kobiet naraża się na takie sytuacje nie będąc faktycznie ofiarą - nie zyskują bowiem wsparcia społecznego, wręcz przeciwnie...

Ten mit sugeruje, by doniesień o gwałcie nie traktować poważnie - bo "kobiety kłamią", "przesadzają". Odwraca uwagę od problemu. Tymczasem nie mamy do czynienia z plagą fałszywych oskarżeń, a  przeciwnie - powszechnym problemem jest ukrywanie prawdziwych przypadków przemocy.

Źródło: Polanowski, Jarosław (2002) Przemoc seksualna. ”Niebieska Linia” nr 1.

Zrozumieć przemoc na tle seksualnym (2000) Warszawa: Centrum Praw Kobiet


Mit 6. Przemoc seksualną stosują tylko ludzie z marginesu społecznego.

Nieprawda. Badania nie potwierdzają przekonań, według których gwałciciele to osoby z patologicznych środowisk, chore psychicznie, niezaspokojone seksualnie – sprawcy tego typu przestępstw wywodzą się ze wszystkich środowisk i grup społecznych, najczęściej nie mają zaburzeń psychicznych i nie byli ofiarami molestowania, są aktywni seksualnie i atakują z reguły osoby sobie znane.

Źródło: Zrozumieć przemoc na tle seksualnym (2000) Warszawa: Centrum Praw Kobiet


Mit 7. Kobiety prowokują krótkimi spódniczkami, a mężczyźni nie mogą wtedy opanować popędu seksualnego.

Wygląd ofiary nie może być okolicznością łagodzącą dla przemocy. Ponadto seksualne motywy sprawcy nie są konieczne dla stwierdzenia gwałtu, a przestępstwo to częściej wiąże się z motywacją agresywną, a nie seksualną.

Źródło: Rodzynkiewicz, Mateusz (2006) Przestępstwa przeciwko wolności seksualnej i obyczajności. [w:] Kodeks karny. Część szczególna. Komentarz. Red. Andrzej Zoll. Kraków: Kantor wydawniczy Zakamycze


14:09, agnieszka_kaim , Artykuły/Opinie
Link Komentarze (3) »
Zbieramy podpisy pod projektem ustawy o parytetach

Trójmiejska Akcja Kobieca włączyła się w akcję zbierania podpisów pod projektem ustawy o wprowadzeniu parytetów płci na listach wyborczych. Po zebraniu co najmniej 100 tysięcy podpisów jeszcze w tym roku projekt trafi do Sejmu. Listy podpisów powinny być gotowe do 22 grudnia.


Zachęcamy do włączenia się w tą inicjatywę. Wypełnione formularze należy przesyłać na adres:

Biuro Kongresu Kobiet

ul. Noakowskiego 4 lok. 8

00-666 Warszawa


Do czasu uruchomienia biur regionalnych wypełnione formularze z całej Polski można przesyłać na adres warszawski Biura.


Treść projektu ustawy

Formularz do zbierania podpisów

niedziela, 04 października 2009
List otwarty organizacji kobiecych przeciwko poniżaniu ofiar przemocy seksualnej

Trójmiejska Akcja Kobieca zainicjowała list otwarty przeciwko poniżaniu ofiar przemocy seksualnej, które ma miejsce w mediach przy okazji analizowania sprawy Romana Polańskiego.

 

List otwarty organizacji kobiecych przeciwko poniżaniu ofiar przemocy seksualnej


Pragniemy wyrazić głębokie zaniepokojenie sposobem, w jaki czołowi przedstawiciele kultury, mediów i polityki bronią Romana Polańskiego, który został aresztowany w Szwajcarii po 31 latach unikania kary za przemoc seksualną wobec 13-letniej dziewczynki.


Naszym zdaniem obrona Polańskiego nie może odbywać się kosztem godności Samanthy Geimer. Niedopuszczalne są wypowiedzi, że była to „nieletnia prostytutka" (Krzysztof Zanussi), że dziewczynki "prowokują dorosłych mężczyzn" (Dorota Stalińska), a zatem są same są sobie winne, zwłaszcza wtedy, gdy nie są dziewicami (Karolina Korwin-Piotrowska). Takie słowa mają realny wpływ na sytuację ofiar przemocy seksualnej, które słysząc powielane w mediach oskarżenia, będą bały się ujawnić nadużycia, których doświadczają. Szacuje się, że około 80% przypadków przestępstw seksualnych nie jest zgłaszanych na policję.


Sprawa Polańskiego unaoczniła, jak wiele cenionych osób, także tych uważanych za autorytety, wierzy w mity na temat przemocy seksualnej i bezrefleksyjnie je powtarza. Jak pokazują statystyki, m.in. Międzynarodowe Badania nad Przemocą Wobec Kobiet (IVAWS) czy dane Amerykańskiego Departamentu Sprawiedliwości[1], typowy gwałt to nie napad dokonany w ciemnej uliczce przez nieznajomego sprawcę. Najczęściej gwałciciel znany jest ofierze i nadużywa jej zaufania. Również przemoc fizyczna nie jest warunkiem koniecznym do stwierdzenia gwałtu. Dlatego lekceważące wypowiedzi o tym, że poczęstowana alkoholem i narkotykami dziewczynka "zgodziła się na seks", są nie na miejscu. Zgoda dziecka nie ma tu nic do rzeczy, gdyż stosunek seksualny z nim to przestępstwo, także według polskiego Kodeksu Karnego.


Niepokoją również słowa Seweryna Blumsztajna, który apeluje o specjalne traktowanie artystów, ponieważ wielki talent to "dar, wobec którego jesteśmy bezradni w naszych sądach moralnych" oraz list otwarty Stowarzyszenia Filmowców Polskich, w którym postulowane jest natychmiastowe uwolnienie reżysera. W obliczu sądowych nieprawidłowości w tej sprawie powinno się raczej żądać sprawiedliwego procesu. Bycie osobą utalentowaną, znaną i majętną nie może niwelować odpowiedzialności za przestępstwo.


Apelujemy o zaprzestanie lekceważenia ofiar przemocy seksualnej.


Wzywamy osoby, które poniżająco wypowiadały się o Samancie Geimer do wyrażenia publicznych przeprosin.


Trójmiejska Akcja Kobieca

Stowarzyszenie Otwarte Forum

Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci i Młodzieży Program STACJA

Stowarzyszenie Współpracy Kobiet NEWW-Polska

Centrum Wspierania Partycypacji Społecznej

Koalicja Kobiet Europejskich w Radomiu

Stowarzyszenie "Same o Sobie S.O.S"

Stowarzyszenie Pro Femina

Nieformalna Grupa Łódź Gender

Porozumienie Kobiet 8 Marca

Stowarzyszenie Pomocy Samotnym Matkom "Pozwól żyć" Oddział w Warszawie

Kobiety dla Pomorza

Fundacja Przestrzeń Kobiet

Fundacja Autonomia, Kraków

Fundacja Feminoteka

Fundacja MaMa

Śląska Strefa Gender

Kampania Przeciw Homofobii

Kolektyw UFA, Warszawa

dr Sławomira Walczewska, Fundacja Kobieca eFKa, Kraków

Beata Kozak, Fundacja Kobieca eFKa, Kraków

Agnieszka Grzybek, Przewodnicząca Zielonych 2004

dr Aleksandra Banot, Grupa Inicjatyw Genderowych - GIGa Śląsk, Obywateklskie Forum Kobiet

Samuel Shepard, Śląskie Stowarzyszenie Europejskich Praw Podstawowych

Sławomir Sierakowski, Krytyka Polityczna

Anna Katarzyna Miłoszewska, Centrum Praw Kobiet, Wrocław

Anna Kowalska, Stowarzyszenie Willa Decjusza

Marta Świątek-Prycik, Centrum Praw Kobiet, Wrocław

Urszula Nowakowska, Centrum Praw Kobiet

Anna Nowicka, Partia Kobiet/Stowarzyszenie WAGA

Małgorzata Młynarz, grupa Lady Zone, Bielsko Biała

Anna Zdrojewska, Grupa Filmowa Entuzjastki

Roman Kurkiewicz, Warszawa

dr Izabela Kowalczyk

Monika Płatek prof. UW dr hab, Wydział Prawa i Administracji, Uniwersytet Warszawski

dr Małgorzata Tkacz-Janik, Zieloni 2004

dr Agnieszka Graff

dr hab. Ewa Graczyk, prof. UG

Prof. UG dr hab. Marek Mosakowski

Anna Zawadzka, socjolożka, Warszawa

Lucyna Szpuniar - Iwańczuk

Anna Bargiel, kuratorka Małego Klubu Bunkra Sztuki


Pełna lista osób, które podpisały protest, znajduje się TUTAJ.

Poza tym ponad 230 osób, m.in. Maciej Nowak i Magda Mosiewicz, poparło protest za pośrednictwem Facebooka.

 

 


[1] “Violence against women: an international perspective” Holly Johnson, Natalia Ollus, Sami Nevala

“Przemoc wobec kobiet w Polsce: aspekty prawnokryminologiczne” Beata Gruszczyńska

Dane Amerykańskiego Departmentu Sprawiedliwości:

http://www.ojp.usdoj.gov/bjs/abstract/cvusst.htm

http://www.ojp.usdoj.gov/bjs/pub/pdf/cvus0602.pdf

http://www.rainn.org/get-information/statistics/sexual-assault-offenders