środa, 16 września 2009
O nas

Trójmiejska Akcja Kobieca jest niezależną inicjatywą na rzecz praw kobiet, która powstała w marcu 2009 roku. Naszym celem jest przeciwdziałanie dyskryminacji kobiet w życiu publicznym i wspieranie zrównoważonego udziału obu płci w każdej sferze życia. Misją Trójmiejskiej Akcji Kobiecej jest budowanie tolerancyjnego społeczeństwa, otwartego na równość i różnorodność.

 

TAK to grupa nieformalna, która działa w następujących obszarach:

  • nauka i edukacja;
  • kultura;
  • aktywizm społeczny.

 

Trójmiejska Akcja Kobieca zrzesza osoby z różnych środowisk. Członkinie TAK prowadzą warsztaty antydyskryminacyjne, organizują konferencje i sesje naukowe, oferują wsparcie merytoryczne oraz doradcze w kwestiach związanych z równouprawnieniem płci, a także inicjują akcje uliczne i demonstracje na rzecz praw kobiet. Współpracujemy z organizacjami pozarządowymi oraz instytucjami działającymi w sektorze spraw społecznych, edukacji oraz kultury.

W sferze zainteresowań Trójmiejskiej Akcji Kobiecej leży również wszelka inna działalność związana z propagowaniem postaw otwartości, tolerancji, aktywizacją społeczną oraz budowaniem społeczeństwa obywatelskiego.

Stale współpracujemy z Ośrodkiem Gender Studies UG, Kołem Naukowym Gender Studies UG, Centrum Wspierania Partycypacji Społecznej, Stowarzyszeniem NEWW Polska oraz Tolerado. 

Trójmiejską Akcję Kobiecą tworzą m.in.:


Ewa Gromada - Feministka, studentka prawa UG. Od kilku lat zaangażowana w działalność różnych organizacji kobiecych: Trójmiejskiej Akcji Kobiecej, Koła Naukowego Gender Studies, Zespołu Pomocy prawnej Federacji na Rzecz Kobiet i Planowania Rodziny, Kobiet dla Pomorza. Współorganizatorka manif oraz innych wydarzeń związanych ze sprawami kobiet m. in debaty projekcie ustawy o in vitro posła Gowina, debaty z kandydatami do europarlamentu o ich propozycjach dla kobiet.


Elżbieta Jachlewska - Feministka, optymistka, idealistka. Wierzy, że pracą od podstaw można powoli zmienić świat na lepszy, że dyskutując można osiągnąć kompromis ponad wszelkimi podziałami, a integrując różne środowiska sprawić, iż tolerancja będzie czymś najnormalniejszym w świecie. Sympatyczka Kobiet dla Pomorza, członkini Partii Kobiet, członkini Stowarzyszenia WAGA. Pracuje jako księgowa.


Agnieszka Kaim - Absolwentka psychologii i zarządzania organizacjami pozarządowymi.  Uczestniczka socjologicznych studiów doktoranckich w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej. Feministka i aktywistka. Współautorka poradnika "Edukacja bez wykluczenia" (Fundacja Przestrzenie Dialogu, 2007) i raportu Inicjatywy Indeks 73 na temat cenzury w Polsce. Współzałożycielka Fundacji Inicjatyw Społecznych "Się Zrobi!".


Anna Miler - absolwentka politologii, studentka kulturoznawstwa, animatorka kultury, trenerka edukacji o prawach człowieka, członkini Koła Naukowego Gender Studies na Uniwersytecie Gdańskim. Uważa, że dla wykształcenia się wrażliwego społeczeństwa najważniejsza jest praca z dziećmi i młodzieżą, którą stara się realizować na różnych płaszczyznach i z nią zamierza związać przyszłość.


Karolina Rzepecka - Feministka, pedagożka, psycholożka, doktorantka na UG. Na co dzień, wciąż oscylując wokół uniwersytetu, uczy się i próbuje rozbudzać świadomość genderową innych. Prowadzi szkolenia i warsztaty antydyskryminacyjne. Optymistka, wierzy, że poprzez edukację można zwalczyć stereotypy, uprzedzenia… zmienić świat. Uwrażliwiona na problemy kobiet, szuka dróg dochodzenia do równouprawnienia.

 

Ania Urbańczyk – dziennikarka, animatorka kultury i działaczka na rzecz praw człowieka. Jej głównym polem zainteresowań jest przeciwdziałanie dyskryminacji ze względu na orientację seksualną oraz niewidoczności kobiet, w tym lesbijek. Od 2004 roku działa w ogólnopolskim stowarzyszeniu Kampania Przeciw Homofobii, jest członkinią zarządu i koordynatorką oddziału trójmiejskiego. Interesuje ją kultura queer. Redaguje portal o różnorodności i tolerancji MultiKulti.

 

Autorką logo Trójmiejskiej Akcji Kobiecej jest Maria Kraśnicka.

 

Zapraszamy do współpracy wszystkie osoby, które chciałyby w Trójmieście aktywnie działać na rzecz praw kobiet. Dostrzegasz różne trójmiejskie absurdy i nie wiesz jak im zaradzić? Chciałabyś działać na rzecz równych praw matek i ojców, praw reprodukcyjnych, praw pracowniczych...?


Jeśli masz własne pomysły i nie wiesz z kim je zrealizować lub szukasz inspiracji i chcesz włączyć się nasze dotychczasowe działania (takie jak np. Manifa 8 Marca) - dobrze trafiłaś!


Jesteśmy otwarte na współpracę z osobami w różnym wieku, o różnych przekonaniach religijnych czy poglądach politycznych, jednak zachowujemy neutralność i nie chcemy promować żadnej partii.


Zachęcamy do kontaktu osoby, które mają trochę wolnego czasu i chcą go poświęcić działalności społecznej w naszej nieformalnej grupie. :-)


Kontakt: tak3miasto@gazeta.pl


17:14, tak3miasto , O nas
Link Komentarze (1) »